Вести

Јавен настан за промоција на проектот “Промовирање и иницирање на меѓусебна соработка и вмрежување помеѓу граѓанскиот сектор и локалните власти”

На 20 Мај (среда), 2015 година, во просториите на месната заедница „Кузман Јосифовски Питу„ во близина на Германска амбасада...