Основи на интернет

Веб-прелистувачи

Веб-прелистувачите се програми, кои на корисниците им овозможуваат пристап и приказ на одредена содржина, односно веб-страница. Овие прелистувачи бараат...
Основи на интернет

Веб-пребарувачи

Веб-пребарувачи се веб-страници со кои може да се пребарува на интернет. Постојат повеќе веб-пребарувачи кои се користат, но резултатот...